Exekuce

Lidé se čím dál více zadlužují, čímž roste počet exekucí. Exekuce jsou uvaleny, jak na mladé lidi, tak i na důchodce, a také pochopitelně na podnikatele a firmy. Hrozí vám exekuce? Zde vám odpovíme na otázky ohledně exekucí, bezplatná poradna při exekuci.

Je možné, že na někoho byla uvalena exekuce a ten dotyčný o ní neví?
Ano, teoreticky to možné je. Požádejte exekutora o spis, zde si zkontrolujte zda došlo k řádnému doručení písemností. Za řádné  doručení se považuje doručení tzv. fikcí. Což znamená, že si dotyčný ve stanovené lhůtě nevyzvedl zásilku a ta je poštou zaslána zpět odesílateli. Takže rozhodně vyzvedávejte všechny dopisy!

Mohu se odvolat proti exekuci?
Ano, proti exekuce se můžete odvolat do 15 dnů od jejího doručení. Namítat lze ale pouze to, zda je rozhodnutí v právní moci a zda je vykonatelné. Odvolání z jiných důvodů jsou bezpředmětné a vedou spíše ke zvyšování nákladů.

Na mou osobu je uvalena exekuce. Jsem v tíživé finanční situaci a nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem. Co mohu dělat?
Poslední možností je podat u exekutora návrh na odklad exekuce. Tato možnost je v tom případě, když se dlužník dostane, ne vlastní vinou, do situace, která by, v případě kdyby došlo k okamžitému nařízení exekuce, znamenala pro vás a vaší rodinu velké existenční problémy. Soud ale přihlíží k tomu, aby se věřitel nedostal do potíží tím, že návrh na exekuce schválí.

Může exekutor vstoupit do mého bytu bez mého souhlasu?
Může. Exekutor má možnost, sjednat si přístup do vašeho bytu, a to i bez vaší přítomnosti. V tomto případě zpravidla exekutor provádí výměnů zámků. A to především z důvodu, že musí byt znovu uzamknout.

V mém domě má trvalé bydliště osoba, která zde dlouhodobě nežije. Na tuto osobu je uvalena exekuce a exekutor se domáhá zaplacení pohledávky, zabavení mojich věcí. Co mám dělat?
To bývá častý problém, často se jedná o bývalé vlastníky nemotitosti, příbuzné, bývalé partnery apod. Exekutor jde vždy na místo trvalého bydliště dlužníka. Tedy na místo, kde je velká pravděpodobnost, kde je nějaký majetek dlužníka. Pokud exekutor sepsal movité věci, které nepatří dlužníkovi, ale vám, musíte podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to u exekutora, který tento soupis sepsal (do 3O dnů). Je nutné doložit vlastnictví movité věci (paragony, účtenky, smlouvy, je možné i čestné prohlášení, nebo mít svědka, který vlastnictví potvrdí). O vyškrtnutí věci rozhoduje exekutor, který soupis věcí sepsal, musí rozhodnout od 15 dnů ode dne doručení. Pokud exekutor vaši žádost zamítne, můžete podat u exekučního soudu žalobu do 30 od doručení odpovědi exekutora. Můžete podat žalobu o vyloučení věci ze soupisu movitých věcí, tzv. excindační žalobu. V tom případě potom exekutor nesmí se zabavenými věcmi mapulovat do okamžiku než soud rozhodne.

Exekučně zabaveno

Náš syn bydlí s námi v našem bytě, je zde trvale hlášen. Řadu let nikde nepracuje. Nijak se nepodílí na nákladech na bydlení a jídlo. Bohužel ani není veden na úřadu práce, ani se neplatí povinné zdravotní pojištění. Nyní mu hrozí exekuce. Vztahuje se exekuce i na náš dům a věci v něm?
Na váš dům se rozhodně exekuce nevztahuje. Ovšem exekutor jistě bude předpokládat, že se ve vašem domě nacházejí věci syna a ty bude chtít zabavit. Během inventarizace movitých věcí pravděpodobně označí i věci, které jsou ve vašem vlatnictví. Vy následně podejte vylučovací žalobou. Musíte prokázat vlastnictví věcí (paragony, apod.).

Může mi být exekučně zabaven důchod? Pronajímám si byt, a to i včetně zařízení. Může exekutor zabavit vybavení bytu, které není moje?
Důchod vám být zabaven může. Ovšem pouze do nezabavitelného minima. Pokud je byt pronajatý se zařízením (vše musí být podloženo nájemní smlouvou). Součástí smlouvy musí být přesný seznam těchto věcí. Pak tyto věci nemohou být součástí exekuce. Je ale možné, že je exekutor sepsat může. Pak musíte podat žalobu, v tomto případě jistě uspějete.

Před více než 10 lety syn nezaplatil pokutu v MHD. Až nyní chce exekutor zaplatit dlužnou částku plus nehorázné náklady na exekuci. Má na to právo?
V tomto případě je vzhledem k dlouhé době dluh promlčen a exekutor jedná neprávem. Podejte návrh na zastavení exekuce z těchto důvodů.

Jaké věci nesmí exekutor zabavit? Může mi exekutor zabavit televizor?
Exekutor v rámci exekučního řízení nemůže zabavit: běžné oblečení, obvyklé vybavení domácnosti (sporák, lednice, pračka mikrovlnka, apod.), zdravotnické potřeby, snubní prsten, hotovost ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (6280 korun), domácí zvířata. Pokud je ale vybavení domácnosti nadstandartní nebo luxusní, tak tyto věci exekutor zabavit může. Např. pračka se sušičkou, mikrovlnka s grilem, drahý televizor. Pokud je dlužníkem podnikatel, nemohou mu být zabaveny věci, které nutně potřebujete k výkonu svého podnikání. Nadstandartní vybavení ale zabaveno být může. Exekutor též může zabavit řidičský průkaz dlužníkovi, který dluží výživné.

Čím se exekutor prokazuje a co mám od něj požadovat?
Pokud vám exekutor zvoní u dveří, tak vždy nejprve požadujte předložení služebního nebo občanského průkazu. Zapište si jména všech osob, kteří exekuci vykonávají. Nevíte, kdy se vám to později může hodit. Pokud exekutor odmítne předložit výše uvedené průkazy, tak okamžitě volejte Policii ČŘ (linku 158). Také je vhodné žádat o předložení listin týkajících se exekuce (usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora uvedeným v usnesení o nařízení exekuce).

Může exekutor zabavit mzdu?
Může. Exekutor vám bude měsíčně zabavovat ale pouze část čisté mzdy. Nezabavitelné minimum je ve výši 6 065 Kč, jestliže je dlužník ženatý/vdaná, tak další nezabavitelná částka činí 1 516 Kč na manželku/manžela (a to i v tom případě, že má vlastní příjem). A také je nezabavitelná částka na každé vyživované dítě 1 516 Kč. Exekutor nesmí zabavovat: dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázové dávky státní sociální podpory určené zejména těžce zdravotně postiženým lidem.

Mohu podat trestní oznámení na exekutora?
Na to má každý právo. Exekutor je úřední osoba. Zneužití pravomoci úřední osoby je trestným činem. Trestní oznámení můžete podat u kterékoliv služebny Policie ČR, ne pouze na služebně v trvalém bydlišti. Velmi zvažte, zda opravdu toto oznámení podáte, ne totiž každé pochybení exekutora je trestným činem. Exekutor vás může obvinit z křivého obvinění! Na pochybení exekutora je dobré upozornit např. na Facebooku, kde existují různé skupiny zabývající se touto problematikou, např. Exekuce nikdy více, Exekuce stop.

1 komentářů k příspěvku “Exekuce

  1. Lidičky nezadlužujte se! Byla jsem tak pitomá, že jsem musela mít hned všechno, řešila jsem to půjčkou. Pak jsem platila půjčku půjčkou. Přišla exekuce, přišla jsem o veškeré vybavení bytu, pak i o byt v osobním vlastnictví. Dneska bydlím v podnájmu a říkám si jaká jsem kráva!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.