Pozor na podvodný exekuční příkaz!

Pozor na tyto podvodné exekuční příkazy, které chodí lidem na e-maily (osobní i firemní):

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 13651065, se sídlem Rychtaříkova 15, 258 00 Plzeň
pověřený provedením exekuce: č.j. 53 EXE 691/2014 -21, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 054787/2014-752/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 13 236,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 378,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 6 419,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 537382077/1100, variabilní symbol 80492326, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 21 033,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Arna Skalicka

————————————————————–

E-mail obsahuje i přílohu, kterou nikdy neotvírejte, protože je v ní trojský kůň, který má za úkol odeslat útočníkům citlivé údaje (přístupové údaje do internetové bankovnictví apod.). Obsah e-mailu nutí otevřít v přílohu, kde je onem trojský kůň. NIKDY TUTO PŘÍLOHU NEOTVÍREJTE !!!

Podvodný e-mail foto:

exekuční příkaz

1 komentářů k příspěvku “Pozor na podvodný exekuční příkaz!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *